Handelsbetingelser

Handelsbetingelser ved handel på Webshop-www.Nabolink.dk

CVR nr. 35404155

1. Omfang

Nærværende kontantkøbsbetingelser er gældende for køb af Nabolinks produkter.
Betingelserne kan kun ændres ved skriftlig aftale mellem køber og Nabolink.dk.

2. Aftaleindgåelse

Køber skal ved ethvert køb acceptere kontantkøbsbetingelserne. Køber opfordres til at læse betingelserne grundigt igennem og gøre sig bekendt med de forpligtigelser og rettigheder som vilkårene giver. Vilkårene skal accepteres før et køb kan gennemføres.

Nabolink forbeholder sig ret til at annullere købers ordre som følge at trykfejl, tastefejl, tekniske problemer, moms og afgiftsændringer, leveringssvigt og lignende situationer.

3. Ejendomsret

Køber besidder fra leveringsdagen ejendomsretten til produkterne, herunder alle tilbehørs dele. Køber er berettiget til at råde over produkterne, tilbehør, m.v fra leveringsdagen. Nabolink har ikke taget ejendomsforbehold i produkterne.

4. Betalingsbetingelser og gebyrer.

Betaling for bestilte varer kan ske online ved brug af  Dankort, VISA-Dankort. Inden køber vælger at godkende ordren, bliver gebyret oplyst. Betaling med kreditkort er underlagt kortudsteders betingelser for anvendelse. Når køber bestiller med kreditkort ”reserveres” beløbet på købers konto. Når leverandøren efterfølgende har afsendt de bestilte produkter, gør Nabolink betalingspåkrav til kortudsteder. Det betyder, at køber ikke længere kan disponere over det reserverede beløb, efter bestillingen er godkendt.. Det reserverede beløb, hæves dog først på kontoen, når kortudsteder modtager betalingskravet fra betalingsmodtager.

Betaling for produkterne sker i forbindelse med afsendelse af varerne. Det godkendte beløb hæves først på købers kort, når varerne er afsendt.

5. Levering og risiko

Levering sker til adressen angivet i kontantkøbsaftalen. Som udgangspunkt sender Nabolink varerne senest dagen efter at ordren er modtaget. Bestilte varer sendes om muligt sammen. Nabolink tager forbehold for udsolgte varer.

Nabolink estimerer normalt en leveringstid på max. 4 dage. Leveringstiden er med forbehold for eksterne forhold der ligger uden for Nabolinks indflydelse. Køber vil blive kontaktet med oplysning om forventet leveringstid, hvis de fire dage ikke kan holdes. Køber er ikke berettiget til at kræve kompensation hvis leveringen ikke sker inden for de fire dage.

Efter levering påhviler ansvar og risiko alene køber.

6. Købers ansvar

Udover købers betalingsforpligtigelse har køber ansvar for at meddele Nabolink om eventuelle mangler eller skader ved produktet umiddelbart efter at disse er konstateret.

7. Sælgers ansvar

Sælger er ikke forpligtiget til at yde nogen form for services på købers adresse.

Sælger kan, men er ikke forpligtiget til at stille opdateringer til rådighed for køberne, under de betingelser der vil blive oplyst på vores hjemmeside, hvis en opdatering tilbydes.

A. Returnering af produkter til Nabolink.

Før et produkt kan returneres til Nabolink skal du være opmærksom på følgende:

Du skal  kontakte support@nabolink.dk med beskrivelse af problemet.

Vores support afdeling vil forsøge hjælpe dig med at afklare om en returnering er nødvendig.

Skal der ske en returnering til Nabolink, vil du få tildelt et returnummer som skal fremgå tydeligt på den returnerede forsendelse, for at den kan behandles hos Nabolink.

Returnummeret er gældende i 14 dage efter tildelingen. Er varen ikke modtaget retur inden for disse 14 dage skal der udstedes et nyt returnummer.

Returnerede varer uden et gyldigt returnummer, vil blive tilbagesendt til køber igen for købers regning.

Da nabolink ikke selv har produktion eller reparation, vil du få oplyst adresse hvor returvaren skal sendes til.

Køber betaler for fragt.

I tilfælde af berrettiget raklamation, kan NaboLink efter eget valg, vælge at reparere eller ombytte den indsendte enhed. NaboLink betaler for fragten ved returnering af repareret/erstattet varer.

NaboLink udbedrer fejl og mangler, der skyldes mangler ved det leverede produkt, og mangelansvar gælder 2 år fra leveringsdatoen.

Fejl og mangler, der skyldes andres hændelser, dækkes ikke af NaboLink.

Hvis der, ved returnering af varer, viser sig, at der er tale om en mangel,som ikke dækkes af NaboLink, fremsendes tilbud på reparationen til den mailadresse reparationsnummeret er udstedt til.

B. Indirekte tab.

Nabolink er ikke ansvarlig for nogen form for indirekte tab, der måtte opstå ved en mangel eller en skade, som NaboLink måtte være ansvarlig for, hvilket medfører, at man alene er ansvarlig for selve det leverede produkt.

8. Fortrydelsesret            

Købere kan fortryde denne købsaftale jf. § 18 stk. 1 i forbrugeraftaleloven.

Skulle køber fortryde, skal dette meddeles skriftligt til support@nabolink.dk inden fristens udløb, og produkterne skal tilbageleveres til den opgivne adresse senest 14 dage efter meddelelsen om fortrydelse er afgivet. Produkterne skal tilbageleveres i væsentlig samme stand og mængde som køber har modtaget dem. Produkterne skal tilbageleveres i original emballage.

Tilbageleveringen sker for købers regning og risiko. Udnytter køber fortrydelsesretten, er Nabolink ikke forpligtiget til at reetablere forhold som følge af installationen og af-/monteringen.

The return is done at the buyer's expense and risk. If the buyer withdraws the right of withdrawal, Nabolink is not obliged to re-establish conditions as a result of the installation and uninstallation.

Til toppen af siden